واکسن ضداسهال گوساله کولیبین

بيمه کامل گاوداری های روستایی (بومی آمیخته

/
سال زراعي ۹۸-۹۷ بیمه کامل شامل چه مواردی است؟ شامل دو …

بيمه کامل گوسفند و بز داشتی عشایری

/
بیمه کامل شامل چه مواردی است؟ شامل دو بیمه نامه پایه و الحاقی …
واکسن تب سه روزه گاوی

واکسن تب سه روزه گاوی

/
مشخصات واکسن تب سه روزه 1- توسط شرکت ژاپنی Kyoto Biken تولید و …
واکسن ورم پستان گاو

واکسن ضدورم پستان Mastivac

/
دستورالعمل مصرف واکسن Mastivac میزان تزریق واکسن: 5 سی سی …
واکسن BVD IBR PI3

واکسن سه گانه هیپرابوویس

/
دستورالعمل استفاده از واکسن تب سه گانه هیپرابوویس در گاو م…
واکسن ضداسهال گوساله کولیبین