واکسن BVD IBR PI3

سپتیکول (Septicol)

/
سپتیکول چه کاربردهایی دارد؟ سپتیکول چه کاربردها…
واکسن ورم پستان گاو

واکسن ضدورم پستان Mastivac

/
دستورالعمل مصرف واکسن Mastivac میزان تزریق واکسن: 5 سی سی …
واکسن BVD IBR PI3

واکسن سه گانه هیپرابوویس

/
دستورالعمل استفاده از واکسن تب سه گانه هیپرابوویس در گاو م…